Cho thuê Fanpage và Group trên Facebook

Cho thuê Fanpage và Group trên Facebook
8.1 trên 10 được 9 bình chọn

Gói 28 : Cho thuê fanpage và group, giá 1.500.000 vnđ/ tháng
Cho thuê các group và fanpage bên dưới để bên A đăng bài. Bên B sẽ cài bên A làm biên tập viên để đăng bài.

 

cho thue fanpage va group tren facebook

Giá 1.5 triệu / 1 tháng, bạn muốn đăng bao nhiêu bài trong 1 tháng cũng được. Bạn sẽ được quyền đăng bài trong 4 Group và 3 Fanpage bên dưới :

Group :

Group 1 : Thiết Kế Website, Quảng Cáo Facebook Google Adwords Zalo, Marketing Online

https://www.facebook.com/groups/XayDungQuangMinhNgoGia/

86 ngàn thành viên

32785024358 e0ed8810af o

Group 2 : Rao Vặt Nhà Đất, Bất Động Sản – Mua Bán, Trao Đổi, Thương Mại

https://www.facebook.com/groups/InHoaDonDo/

80 ngàn thành viên

45934910794 2e37898e66 o

Group 3 : Mua Bán Rao Vặt

https://www.facebook.com/groups/MuaBanRaoVatHieuQuaNhat/

58 ngàn thành viên

45934931144 d175efcd2f o

Group 4 : RaoVat.1com.vn – Diễn đàn mua bán rao vặt hiệu quả nhất !

https://www.facebook.com/groups/1504920053161293/

14 ngàn thành viên

45744687075 055567521a o

Fanpage :

Fanpage 1https://www.facebook.com/QuangCaoZaloPage/

30 ngàn người theo dõi

46607248222 84d31f09b9 o

Fanpage 2 : Shop Độc

https://www.facebook.com/ShopMuaBanOnlineDocDao/

100 ngàn người theo dõi

45744745665 ecb725cee1 o

Fanpage 3 : Mua bán kinh doanh Marketing Online – Quảng cáo trực tuyến

https://www.facebook.com/MuaBanKinhDoanhMarketingOnline/

30 ngàn người theo dõi

46607253942 1400e7777a o

 

Một số Fanpage khác không bao gồm trong gói cho thuê 1.5 triệu bên trên :

https://www.facebook.com/OKK.VN

180 ngàn người theo dõi

https://www.facebook.com/QuangCaoOnlineHaNoi/

15 ngàn người theo dõi

 

https://www.facebook.com/ok1.vn/

16 ngàn người theo dõi

https://www.facebook.com/QuangCaoDoiMoi/

19 ngàn người theo dõi

https://www.facebook.com/QUANGCAOFACEBO0K

28 ngàn người theo dõi

https://www.facebook.com/SEOWebsiteLenTopGoogle/

19 ngàn người theo dõi

https://www.facebook.com/QuangCaoDigitalMarketing/

10 ngàn người theo dõi

https://www.facebook.com/QuangCaoDigitalMarketingHieuQua/

20 ngàn người theo dõi

https://www.facebook.com/ChupHinhCuoiTronGoiHCM/

22 ngàn người theo dõi

 

 

 

Và 1 số fanpage khác :

https://www.facebook.com/QuangCaoFanpageHieuQuaGiaRe/
https://www.facebook.com/TangSubFollowTheoDoiNickCaNhan/
https://www.facebook.com/TangLuotNguoiTheoDoiFollowThatFanpageNickCaNhan/
https://www.facebook.com/QuangCaoTrangFanpage/
https://www.facebook.com/MarketingWebsiteTrenFanpage/
https://www.facebook.com/Quảng-cáo-Fące-Book-1992599017643828/
https://www.facebook.com/QuangCaoTrenFanpageGiaRe/
https://www.facebook.com/QuangCaoFanpageTronGoiGiaRe/
https://www.facebook.com/QuangCaoTrenFanpageChuyenNghiep/
https://www.facebook.com/QuangCaoGiaReHieuQuaTrenFanpage/
https://www.facebook.com/QuangCaoHieuQuaTrenFanpage/
https://www.facebook.com/QuangCaoBaiVietTrenFanpage/
https://www.facebook.com/pg/QuangCaoFanpageFace/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/QuangCaoTrenFanpageUyTinTronGoi/
https://www.facebook.com/QuangCaoPageTrangSanPhamBaiViet/
https://www.facebook.com/QuangCaoTrenWebsiteTrangFanpage/
https://www.facebook.com/QuangCaoBanHangTrenFanpage/
https://www.facebook.com/DichVuQuangCaoTrenFanpage/
https://www.facebook.com/DichVuQuangCaoBaiVietTrangFanpage/
https://www.facebook.com/DichVuNhanChayQuangCaoTrenFanpage/
https://www.facebook.com/TangLikeNickCaNhanTrangFanpage/
https://www.facebook.com/TangLikeFanpageDichVuTangLikeThat/
https://www.facebook.com/TangLikeThatTrangPageBaiVietFanpage/
https://www.facebook.com/DichVuTangLikeTrangFanpage/
https://www.facebook.com/DichVuTangLikeTrangPageBaiVietTrangFanpage/
https://www.facebook.com/DichVuChayTangLikeTrangFanpageNickCaNhan/
https://www.facebook.com/dichvumarketingonlinehieuqua/
https://www.facebook.com/QuangCaoTronGoiTrenFanpageHieuQuaUyTin/
https://www.facebook.com/SEOWebsiteLenTopGoogle/
https://www.facebook.com/ThietKeWebSiteGiaReHCM/

 

Nếu thuê toàn bộ fanpage và Group trong bài viết này giá là 5 triệu / tháng

Bài viết liên quan